Участвайки в E-VOLUTION AWARDS 2017, Вие ставате част от конкурс, който награждава най-добрите, съвременни и иновативни решения в електронния бизнес; успявате да се отличите сред своите конкуренти, което е най-добрият израз на признание към Вашата компания и най-голямата награда за Вашата работа, както и основно конкурентно предизвикателство. Използвайки логото на Forbes E-VOLUTION AWARDS 2017, Вашата компания ще бъде лесно разпознаваема сред останалите компании в бранша от основната част от Вашите клиенти. Участвайки с Вашия проект, той ще бъде записан и широко популяризиран чрез различни медийни канали. За младите уебталанти има специална категория Startup.

Правила за участие в конкурса

Всички желаещи да участват на E-VOLUTION AWARDS 2017 трябва да се запознаят подробно и да приемат Правила за участие в конкурса, които са задължителни. Подаването на кандидатура от Ваша страна автоматично означава, че сте съгласни с Правилата за участие и поемате пълната отговорност, при евентуална конфликтна ситуация.

Кой има право да участва?

Право на участие в Конкурса имат всички компании, използващи в дейността си или в част от нея електронния бизнес, компании предоставящи услуги в областта на уебдизайна, развитието, управлението, поддържането и популяризирането уебсайтове, уебприложения, компании, предлагащи софтуерни решения, онлайн рекламни агенции, дигитални агенции и всички други, които се вписват в посочените категории за участие. Кандидатстващите трябва да имат необходимото съгласие на мениджърския екип на представляваната от тях компания или на съответния клиент, с чийто проект искат да участват в конкурса.

Какви видове проекти са недопустими за участие?

Проекти, съдържащи неоригинални материали (например шаблонни) или нецензурирано съдържание (като порнография или реч, която противоречи на обществено възприетите морални и етични норми), не отговарят на условията за участие в конкурса. Ако Вашият проект популяризира някое от изброените по-долу съдържания, той ще бъде дисквалифициран:

  • расизъм, религиозни предразсъдъци или други форми на омраза и нетолерантност към малцинствени групи;
  • порнография, сексизъм;
  • обидно или нецензурно съдържание, насилие, престъпна дейност или унизителни действия;
  • дейност, свързанa с хакерство или интернет пиратство; дейности свързани с разпространение, изпращане на съдържание, което би нарушило правилното функциониране на различен тип хардуерни и софтуерни продукти; съобщения, които могат да бъдат квалифицирани като спам, малишъс приложения и всичко останало, което е в разрез с добрата обичайна практика в електронния бизнес;
  • продукти или услуги, които e незаконнo да се използват, продават и/или притежават според законовата уредба на Република България и международното право;
  • продукти или услуги, които нарушават Българското или международното право;
  • неоригинален дизайн (шаблонен).

В допълнение, уебсайтове, "хоствани" на безплатни сървъри (като Geocities), са недопустими.
Победителите нямат право да печелят награда в една и съща категория в две последователни издания на конкурса, без да са направени съществени подобрения в проекта и неговите функционалности, дизайн или метод на работа.
Forbes си запазва правото да дисквалифицира номинацията или победителя, ако открие, че той нарушава правилата за участие.

Какви видове проекти имат право да участват в зависимост от периода на тяхното функциониране?

В конкурса могат да участват проекти, които са активни към датата на подаване на документи за участие или проекти, които са съществували за определен период от време, но са прекратили своето функциониране не по-късно от една календарна година от датата на официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса.
За компаниите и проектите, които кандидатстват в категориите "Startup" в двете отделни групи на конкурса, е задължително проектите да са стартирали своята реализация не по-късно от две календарни години от датата на официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса.

Защита на интелектуалната собственост

С подаването на кандидатурата си трябва да удостоверите, че имате необходимото разрешение за използване на изображения, аудио, текст, софтуер, информация, данни и цялостното съдържание, включено в нея. Не въвеждайте Вашия проект, ако сте в нарушение или не сте сигурни за Вашите права, свързани с авторство, патенти, търговски марки или други права на интелектуална собственост. Участието в конкурса се извършва единствено с изключителното съгласие на компанията-клиент, ако има такава.

Международно участие и езици

В E-VOLUTION AWARDS 2017 могат да вземат участие български и международни проекти, отговарящи на Правилата за участие в конкурса.
Официалните езици на конкурса са Български и Английски. В тази връзка, апликационните форми и документите за участие могат да бъдат подавани на един от двата официални езика. При наличие на проект, който е реализиран на език, различен от горепосочените е задължително да бъде предоставен пълен и подробен превод, който да послужи при неговото оценяване.

Награждавани категории

Един и същи проект може да участва в повече от една категория (ако е приложимо) и да спечели множество награди.
Forbes България си запазва правото да добавя или премахва категории по всяко време.
Forbes България си запазва правото да прекатегоризира или отхвърля проекти, които очевидно нямат никаква връзка с категорията, в която кандидатстват.

Победители и участници

Всеки победителите получава автоматично правото да използва логото на E-VOLUTION AWARDS 2017, което може да бъде поставено на фирмения сайт на компанията или да бъде използвано в различни рекламни материали, необходими за популяризиране дейността на компанията.
Не всички подали кандидатура ще спечелят награда. В действителност, само малък процент от участниците, преминали успешно през нашето жури, ще спечелят награда. Forbes България излъчва по един победител във всяка категория.
Forbes България си запазва правото да номинира компании във всички групи на конкурса, които могат да бъдат посочени като пример за добра практика в съответната категория.
Логото на E-VOLUTION AWARDS, предоставенo на Победителите в състезанието, не може да бъде променяно по никакъв начин или форма, без писмено съгласие от страна на Forbes България.
Участниците, в Конкурса на Forbes България - E-VOLUTION AWARDS 2017, са съгласни да дадат името на сайта си, URL, снимка и друга необходима информация за целите на конкурса.

Процес на отсъждане

Финалистите в отделните категории, ще бъдат уведомени за тяхната номинация преди датата на официалната церемония по награждаване.
Поради наличието на нужда от човешки фактор за преглед и приемане на апликациите, за тяхното въвеждане в сайта на конкурса е необходимо определено технологично време.
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане и преразглеждане.

Кандидатстването е отворено още
0:0:0
Включи се